about

Kay tagal kong pinag-aralan
ang puno’t dulo
ng digmaan.
Sa huli’y naunawaan,
na ang pagiging babae
ay walang katapusang pakikibaka
para mabuhay at maging malaya

— Joi Barrios, 1990.

Si Katrina Stuart Santiago ay manunulat-guro-aktibista-babae.
Patuloy siyang nabubuhay sa tunggalian, sa pakikibaka, sa
araw-araw na nagagawa rin niyang chumika, magsulat, mag-aral,
manood ng TV at sine, magbasa, makinig sa OPM, tumawa,
umiyak, mag-rally, magkasya sa skinny jeans niya, mag-kape
sa Starbucks, maglagay ng moisturizer, magmaneho sa marurumi
at magugulong kalsada ng Metro Manila, makisalamuha, mag-isip,
magturo, matuto.

Ang mabuhay ng araw-araw sa Pilipinas, nang mulat at malay,
nang may pakiramdam at panlasa at pang-amoy, nang hindi nahihiya,
at nang may kakayahang tingnan sa mata ang kanyang mga
kausap — ito marahil ang pinaka-radikal sa kanyang mga gawain.

At oo, isa siyang chick. Dahil babae siya. At inaangkin niya
ang label na ‘yan, at ginagawa itong makapangyarihan. Yan na
mismo ang radikal.

© Katrina Stuart Santiago  ·  Contact Me
Wordpress theme and web development by @joelsantiago